Het Klavier

Gewoon anders wonen

DisclaimerArtikel Definities


 • Website: www.hetklavier-uden.nl en alle onderliggende pagina’s.
 • Gebruiker: bezoekers van de website.
 • Stichting Het Klavier is de bevoegde uitgever van de webpagina.


Het onderstaande is van toepassing op onze website.

 Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


 • Het Klavier werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
 • Het Klavier geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
 • Het Klavier biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
 • Het Klavier is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
 • Het Klavier verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
 • Het Klavier kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
 • Het Klavier zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
 • Het Klavier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
 • Het Klavier neemt Covid-19 regels in acht.
 • Persoonsgegevens worden niet geregistreerd.
 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;